Kwaliteit van een piercing

In Nederland is het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen in Nederland van toepassing. Dit betekent dat iedereen die piercings zet en tatoeëert zich aan de algemene hygiënerichtlijnen moet houden en een vergunning moet hebben. Deze vergunning wordt verstrekt door de plaatselijke GGD. Deze controleert of de tatoeëerder, piercer, juwelier of behandelaar zich ook daadwerkelijk aan de algemene hygiënerichtlijnen houdt.

Op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl staat welke piercers een vergunning hebben. Hier lees je ook meer over regels rondom de vergunning, klachten etc.

Leeftijdsgrens en verklaring 

Het is in Nederland verboden om een piercing aan te brengen bij kinderen onder de twaalf jaar, behalve voor gaatjes in de oorlellen. Als je boven de zestien bent, kun je vrij beslissen over het laten aanbrengen van piercings. Tussen de twaalf en zestien jaar moet een ouder of voogd schriftelijk toestemming geven en mee als begeleider.

Mogelijke gevolgen van een mondpiercing

De gevolgen van een mondpiercing kunnen, voor zowel je mondgezondheid als je complete gezondheid, groter zijn dan je in eerste instantie zal denken:

 • Gebitsproblemen door mondpiercing
  mondpiercingHet metaal van de piercing kan een slechte invloed hebben op je tandvlees. Zeker als de piercing zo is geplaatst dat deze continu in contact is met het tandvlees kan het zachte weefsel worden aangetast. Dit is met name bij een lippiercing het geval.  Deze weefselaantasting kan terugtrekkend tandvlees aan de voorkant van de tanden veroorzaken. Ook kunnen tanden slijten of breken als deze veel in contact komen met de (tong)piercing. Tanden die reeds gerestaureerd zijn, kunnen makkelijker beschadigd raken.
 • Infectiegevaar door mondpiercing
  Infectie is een gevaar dat zich voor kan doen bij elke opening in de huid of weefsel. Doordat er in de mond miljoenen bacteriën leven, is de kans op infecties rondom de mondpiercing relatief groot.
 • Bloedingen door tongpiercing
  Door het zetten van een piercing in de tong kunnen de bloedvezels in de tong beschadigd raken. Dit kan forse bloedingen veroorzaken.
 • Zwellingen door mondpiercing
  Zwellingen zijn een veel voorkomend symptoom na het zetten van een mondpiercing. Anders dan bijvoorbeeld een oorlel, zijn de tong en lippen continu in beweging. Dit kan het genezingsproces vertragen en tegenwerken. In extreme gevallen kan de tong zo dik worden dat de luchtwegen worden geblokkeerd en je moeilijk kan ademen.

Ook de piercings zelf kunnen gevaarlijk zijn of problemen opleveren:

 • Een losgeraakte piercing kan in je keel schieten waardoor je kunt stikken.
 • Bacteriën die zich verzamelen rondom de piercing kunnen een slechte adem veroorzaken.
 • Mondpiercings kunnen overmatige speekselproductie veroorzaken.
 • De piercing kan ervoor zorgen dat je onverstaanbaar spreekt of problemen krijgt bij het kauwen en slikken van voedsel.
 • De metalen kunnen zorgen voor een allergische reactie.

Wat kun je doen om de schade door mondpiercings zo veel mogelijk te voorkomen? 

Denk er allereerst goed over na of je echt een mondpiercing wilt laten zetten. Besluit je toch voor een mondpiercing te kiezen? Kies dan altijd voor een professionele piercer om onnodige schade aan zenuwen en bloedvaten te voorkomen. Laat je goed adviseren. Zorg altijd voor een goede mondhygiëne en bezoek je mondhygiënist of tandarts tweemaal per jaar voor controle.

Nog vragen? Neem dan contact op met Mondhygiënistenpraktijk Elst via info@mhp-elst.nl of bel 0481-350076.

Algemene informatie is beschikbaar via www.ggd.nl, www.vppn.nl en op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl.