FAQ

Wat gebeurt er tijdens het eerste bezoek?

Bij de eerste afspraak wordt allereerst de algemene gezondheid doorgenomen via een vragenlijst (Vragenlijst ‘Algemene Gezondheid’ downloaden). Gebruik van medicatie en ziekten, die een verlaagde lichamelijke weerstand tot gevolg hebben, kunnen in relatie staan tot de gezondheid van uw gebit. Er wordt ingegaan op uw dagelijkse verzorging van uw gebit en zonodig volgt er een bijsturing van uw gebruikte poetsmethode en hulpmiddelen. Vervolgens wordt er een pocket- of parodontiumstatus gemaakt. Een pocket- of parodontiumstatus geeft de conditie van het tandvlees rondom alle tanden en kiezen weer. Met een pocketsonde wordt deze ruimte opgemeten. Pockets zijn de ongezonde, verdiepte ruimtes tussen tand en tandvlees. In het algemeen geven pockets aanleiding tot ontstekingen. Naast deze ‘klinische’ gegevens is het belangrijk om ook röntgenfoto’s van de tanden en kiezen te hebben. Op deze foto’s is het verloop van het botniveau tussen de tanden en kiezen te beoordelen, maar kunnen ook andere problemen, welke van belang zijn voor de behandeling, opgespoord worden. Uit deze verzamelde gegevens wordt er een behandelplan opgesteld. Op verzoek geven wij u een begroting van de kosten. Voor een eerste consult wordt een uur tot 75 min. gereserveerd.

Op eigen initiatief naar de mondhygiënist; blijft mijn tandarts ook op de hoogte?

U kunt rechtstreeks een afspraak maken voor een behandeling. Wij zijn echter van mening, dat we samen met u een zo optimaal mogelijk  resultaat kunnen behalen door o.a. collegiaal overleg tussen de verschillende tandheelkundige professionals. Daarom zullen wij u altijd vragen of u akkoord gaat met een schriftelijk/mondelinge rapportage naar uw tandarts of tandarts-specialist wat betreft de diagnosestelling, het behandelplan en de uiteindelijk behaalde resultaten van de mondhygiënische zorg. Wanneer u bezwaar heeft tegen een rapportage aan uw tandarts, dan verzoeken wij u uw bezwaar schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Wilt u liever op verwijzing komen van uw tandarts, dan is uw tandarts in het bezit van verwijsbrieven of kan deze desgewenst opvragen via het e-mail adres of downloaden via de website. U kunt deze verwijsbrief ook zelf downloaden op onze website. (Verwijsbrief downloaden)

Waarom naar de mondhygiënist?

Als uw tandarts u verwijst naar een mondhygiënist vraagt u zich misschien af waarom. Meestal is er iets aan de hand met uw tandvlees. Soms heeft u dat zelf al gemerkt aan bv:

  • een vieze smaak in de mond,
  • een slechte adem of
  • bloedend tandvlees bij het poetsen.
  • Misschien bezoekt u de mondhygiënist op eigen initiatief en ondervindt u hinder van:
  • gevoelige tandhalzen bij koud en warm,
  • tanden of kiezen die los lijken te gaan staan of van plaats schuiven,
  • tandsteen of (koffie-, thee-, rook-) aanslag op uw gebit,
  • regelmatig nieuwe gaatjes,
of
  • wilt u problemen in uw mond voorkomen en zelf werken aan een gezonde en frisse mond,
  • wilt u uw tanden laten bleken.
Ons team: de specialist in het verhelpen en voorkomen van mondhygiënische problemen.

Kan de mondhygiënist alle klachten verhelpen?

Als de mondsituatie verbeterd maar er blijven toch restproblemen bestaan dan kan een behandeling door de tandarts-parodontoloog noodzakelijk zijn. Zie voor meer informatie over parodontologie en de tandarts-parodontoloog de site van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (www.nvvp.com).

Vergoedt mijn ziektekostenverzekering de behandelingen?

Als zorgverlener hebben wij met de grote zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. Afhankelijk van uw verzekering kan de behandeling van de mondhygiënist worden vergoed. Hiervoor is vrijwel altijd een aanvullende tandartsverzekering nodig. Houdt u er rekening mee dat de kosten voor de tandarts en de mondhygiënist samen één budget vormen. Exacte informatie hierover kunt u nalezen in uw polisvoorwaarden of navragen bij uw verzekeringsmaatschappij.