Tarieven

Per 1 januari 2013 is het experiment met vrije prijzen in de mondzorg beëindigd door de Tweede Kamer. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2013 weer met vaste tarieven gewerkt wordt opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Zie voor meer info Tarieven 2014 op www.allesoverhetgebit.nl

Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden de kosten van de behandeling door de mondhygiënist geheel of gedeeltelijk. Dit is afhankelijk van welke aanvullende tandheelkundige verzekering u heeft aangesloten. Voor personen tot 18 jaar vergoedt de verzekeraar de behandeling vanuit de basisverzekering.

Mondhygiënistenpraktijk Elst en Menzis