Het paroprotocol

(= richtlijn voor behandeling van tandvleesaandoening)

1e consult
Bij de eerste afspraak wordt allereerst de algemene gezondheid doorgenomen via een gezondheidsvragenlijst. Gebruik van medicatie en ziekten, die een verlaagde lichamelijke weerstand tot gevolg hebben, kunnen in relatie staan tot de gezondheid van uw gebit.

Vervolgens wordt er een pocket- of parodontiumstatus gemaakt. Een pocket- of parodontiumstatus geeft de conditie van het tandvlees rondom alle tanden en kiezen weer. Met een pocketsonde wordt deze ruimte opgemeten. Pockets zijn de ongezonde, verdiepte ruimtes tussen tand en tandvlees. In het algemeen geven pockets aanleiding tot ontstekingen.

Naast deze ‘klinische’ gegevens is het belangrijk om ook röntgenfoto’s van de tanden en kiezen te hebben. Op deze foto’s is het verloop van het botniveau tussen de tanden en kiezen te beoordelen, maar kunnen ook andere problemen, welke van belang zijn voor de behandeling, opgespoord worden. Uit deze verzamelde gegevens wordt er een behandelplan opgesteld. Op verzoek geven wij u een begroting van de kosten.

Indicatie tijdsduur: 60 – 75 minuten

De initiële behandeling
Betreft een uitgebreide behandeling van de pockets. Het tandsteen, de tandplak en de bacteriën worden verwijderd met behulp van een ultrasoon tandsteenverwijderapparaat en handinstrumenten. Er vindt een uitgebreide instructie van mondhygiënische hulpmiddelen plaats. Over het algemeen is dit zeer arbeidsintensief werk en vier zittingen van een uur zijn eerder regel dan uitzondering.

Indicatie tijdsduur: 60 minuten per zitting

De herbeoordeling
Na de uitgebreide professionele behandeling wordt na 3 maanden opnieuw een parodontiumstatus gemaakt, waaruit moet blijken dat er verbetering is opgetreden. U kunt deze verbetering zelf al eerder waarnemen; het tandvlees bloedt minder, de slechte adem of vieze smaak verdwijnt.

Als er nog tandplak of tandsteen in de verdiepte pockets zit, komt dit doordat de plak of tandsteen moeilijk te bereiken is. Om deze plaatsen te reinigen, is een chirurgische behandeling noodzakelijk. In overleg met u en uw tandarts wordt er dan overwogen u te verwijzen naar een tandarts-parodontoloog. Zie voor meer informatie over parodontologie en de tandarts-parodontoloog de site van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (www.nvvp.com).

Indicatie tijdsduur: 60 – 75 minuten

Uitgebreid tandsteen verwijderen
Bij uitgebreid tandsteen verwijderen is er geen sprake van diepe pockets. Wel is er sprake van een oppervlakkige ontsteking van het tandvlees, veroorzaakt door tandsteen en bacteriën. Bij deze behandeling wordt het tandsteen verwijderd. Dit ter vermindering van bloedingen van het tandvlees, en verbetering van slechte adem en vieze smaak.

Indicatie tijdsduur: 30 – 45 minuten

Nazorg (onderhoudsbehandeling)
Om de ontstane gezonde mondsituatie in stand te houden is het nodig om regelmatig een bezoek aan de mondhygiënist te brengen. Afhankelijk van de situatie wordt er een afspraak gemaakt per 3, 4 of 6 maanden.

Indicatie tijdsduur: 45 – 60 minuten